Waar denk je aan bij alternatieve electriciteitsopwekking?

zonnecellen, windmolens, waterkrachtcentrales maar ook aan duurder en als ik het koop is het dan wel echt 'groen'?

Allereerst, "Meld je allemaal aan"

Hiermee draag je niet alleen bij aan een schoner milieu want de electriciteit die je afneemt wordt dan niet meer opgewekt door de verbranding van fossiele brandstoffen als gas en kolen of via de verwerking van radioactieve stoffen maar je zorgt er ook voor dat de overheid en de energiedistributeurs ervoor moeten zorgen dat er meer electriciteit op een "gezondere" manier opgewekt moet gaan worden.

Bezwaren? hoezo?

Het is duurder!

Dat is niet altijd zo. Een aantal energiedistributeurs levert eco-electriciteit tegen hetzelfde tarief als de reguliere electriciteit. Mensen die hun stroom krijgen van zo'n leverancier zouden sowieso direct kunnen overschakelen. Verder is het zo dat je tegenwoordig ook je eco-electriciteit kunt afnemen bij een concurrent van je huidige leverancier, die mogelijk zelfs een lager tarief berekent of de schone energie op een schonere manier opwekt.

Bezwaren? hoezo?

Groen is grijs!

Sommige mensen maken zich zorgen dat de electriciteit die ze eventueel gaan afnemen helemaal niet 'groen' wordt opgewekt. Deze zorg is onterecht omdat er nauwlettend door het Wereld Natuur Fonds wordt gecontroleerd en andere milieuorganisaties natuurlijk ook niet slapen. Er is een systeem waarbij groencertificaten afgegeven worden aan instanties die groene electriciteit opwekken. Deze worden afgegeven aan de distributeur die deze electriciteit afneemt. Verder is bij dit onderwerp nog van belang dat sommige groene electriciteit in het buitenland wordt ingekocht en dat het ook opgewekt kan worden door het verbranden van zogenaamde biomassa. Hierbij wordt bijvoorbeeld snoeihout of kippenmest of .... verbrand. Dit is een controversieel onderwerp omdat niet iedereen vindt dat dit alternatief opwekken is. Het is ook mogelijk om speciale, snel groeiende gewassen te telen en die hiervoor in te zetten.

Meer informatie is bij Energieprijzen.nl te vinden.

 

 

We ontvangen graag vragen, op- en aanmerkingen of suggesties via een mailtje.